Om oss

Gerillaslöjdsfestivalen består av Maria Yvell @virkadygnetrunt och Frida Arnqvist Engström @kurbitsmedia. Vi träffades i samband med att Frida föreläste om sin bok Gerillaslöjd, garngraffiti, DIY och den handgjorda revolutionen i Bagarmossen/Skarpnäck där vi bor. Gemensamt startade vi facebookgruppen Gerillaslöjdare Unite! för att vi var nyfikna på fler gerillaslöjdsutövare, vad de gjorde, vilka de var och om det gick att samla dem i en gemensam grupp.

Maria är gerillaslöjdsutövaren som virkar sin väg genom det offentliga rummet och för att uttrycka sig politiskt och medmänskligt med virknålen som vapen. Frida är teoretikern som numera också både virkar och stickar när gerillaslöjdsandan faller på, men arbetar främst med begreppet gerillaslöjd, som hon myntat. Det används som en paraplybenämning för att beskriva den rörelse av hantverk som visas på publika platser. I begreppet finns genrer som garngraffiti, craftivism, radikalbroderi, DIY och hantverksaktivism. Definitionen lyder:

“En kreativ mix av hantverk som placeras i det offentliga rummet på ett icke-förstörande vis. Gerillaslöjden är kreativ i material och teknikanvändning, den innehåller någotslags budskap och kommenterar samtida politiska eller samhälleliga händelser”.

Tillsammans har vi utvecklat begreppet till att innefatta gemensamma projekt och skapat gemensamma nätverk kring det aktivistiska görandet. Två stora projekt har vi genomfört hittills och har fler inplanerade i framtiden – att samla våra nätverk till större gemensamhetsverk är något vi brinner för och gärna arrangerar. Gerillaslöjdsfestivalen (den första i sitt slag!) lockade över 700 personer till Folkets Hus i Bagarmossen i oktober 2016 och till Borås och gatukonstfestivalen No Limit september 2017 samlade vi så att vi med hjälp av utövare från hela landet lyckades klä in en hel bro med textil – 48 meter rutor! Så vi har numera ett stort och oerhört engagerat nätverk som tillsammans och liksom oss tror att det går att förändra världen med händerna.

Med Gerillaslöjdsfestivalen vill vi åstadkomma tre saker:

*Hitta de görare som inte tänkt politiskt kring sitt hantverk tidigare, få dem att engagera sig och bekanta sig med hantverksaktivism.
*Ge dessa en möjlighet att uttrycka sin politiska åsikt genom sina händer. Gerillaslöjden breddar demokratibegreppet samtidigt som det uppvärderar det kvinnliga handarbetet.
*Fungera som en bred politisk röst och ge en möjlighet till fler att fördjupa sig i engagera sig i viktiga samhällsfrågor.