Bli medlem

Att vara medlem i Gerillaslöjdsfestivalen är att vara del av en hantverksaktivistisk rörelse där vi jobbar med kollektiva textila och offentliga verk.

Gerillaslöjdsfestivalen använder sig av gemensamhetsverk som metod, med en låg tröskel så att alla som vill ska kunna delta. Däremot alltid med utgångspunkten i det textila och utifrån mottot: Tillsammans gör vi bäst – och mest.

Gerillaslöjdsfestivalen fungerar som en bred röst och ger möjligheten till fler att fördjupa sig, och engagera sig, i viktiga samhällsfrågor. Gerillaslöjden breddar på så vis demokratibegreppet samtidigt som det också uppvärderar det textila handarbetet.

Som medlem i Gerillaslöjdsfestivalen är du en del av detta.

Medlemskapet kostar 100 kronor per kalenderår och för denna summa är du med och stöttar vår gemensamma verksamhet. Dessutom får du med jämna mellanrum ett medlemsutskick med inspiration och omvärldsanalys samt uppdateringar kring vad som händer i föreningen.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret: BLI MEDLEM I GERILLASLÖJDSFESTIVALEN