Gerillaslöjdsfestivalen i Washington DC

Gerillaslöjdsfestivalen blev i januari 2020 inbjudna till House of Sweden i Washington, där vi under 2019 medverkat i den pågående utställningen Urban Challenges. Vi har under året haft en interaktiv installation i form av en garnbollsmatta som ingår i projektet Voices of Yarn. Här har utställningens besökare fått göra garnbollar till mattan och svarat på frågan What is important for you? under året. (Läs mer om projektet här >>)

Vi var inbjudna till ambassaden för att hålla workshops i utställningen samt för att delta i det samtal om craftivism som vi initierat. Vi hade bjudit in en av begreppets förgrundsgestalter, Betsy Greer,  till ambassaden och tillsammans med ytterligare paneldeltagare – Caroline Kipp, curator på Textilmuseet i Washington och textilkonstnären Rania Hussain  – kunde vi prata om hur craftivismen kan påverka och göra skillnad mellan människor och i samhällen. Genom hantverksaktivismen kan vi samtala om svåra ämnen, om sociala orättvisor, väcka uppmärksamhet och göra motstånd – allt genom att använda hantverket. Om detta pratade vi, och hade särskilt fokus på vad vi i Gerillaslöjdsfestivalen ju arbetar särskilt med – gemensamhetsverket. Tillsammans gör vi både mest och bäst tycker ju vi och en rad exempel från panelen visade på att detta är en metod som också används i USA bland utövare där. 

Vi upplevde att det fanns en större medvetenhet om vad craftivismen kan bidra med i USA, att fler kände till begreppet och också var införstådda med vilken kraft som finns i denna metod till påverkan. Vi fick därför också ett antal goda exempel på just pågående eller avslutade gemensamhetsverk (The Monument Quilt exempelvis!) samt kunde diskutera fördelarna med att låta hantverket spela en större roll i samhällsutveckling, politisk diskussion och i offentlig kultur och miljö.

Efter vårt panelsamtal fick vi tillsammans med alla besökare möjlighet att fortsätta diskussionerna, och förstås göra garnbollar ihop. Mattan i Washington växte markant under de dagar vi var där, en tillfredsställelse då ju garnbollarna inte endast kommer i sin egen roll, utan också med samtal och åsikter. Att få dela dem med alla görare är en fin upplevelse som vi är glada över att vi fick vara med om. Det var inspirerande, omtumlande och mycket givande att träffa alla som medverkade, panelen givetvis som med sina insikter kunde bredda våra tankar kring ämnet craftivism, samt de besökande som kom och gjorde garnbollar med oss och generöst delade med sig av sina tankar om politik, medmänskliga utmaningar och möjligheter, om hantverkets roll och önskningar om hur vi kan förbättra världen tillsammans. 

Med oss till Washington hade vi också ett stort antal rutor från projektet No Limit i Borås, där vi ju gemensamt klädde in en bro. Dessa rutor satte vi upp i utställningslokalen i samband med vårt besök och vårt samtal. Ambassadören och personalen på ambassaden gillade rutorna så mycket att de fick vara kvar, vi åkte hem utan dem och besökare av utställningen har fått ytterligare möjlighet att se vårt gemensamma arbete från 2017. 

Voices of Yarn är ett projekt som fortsätter. I mars kommer mattan från Washington tillbaka till oss, men just nu pågår också Voices of Yarn-projekt i Australien och Mexiko. Följ gärna arbetet under #voicesofyarn i sociala medier.