Överlämning av Fantasin till makten

Överlämning av garnbollsmattan Fantasin till makten

Den 26e september lämnades mattan Fantasin till makten över till Sveriges riksdagspolitiker. Garnbollsmattan blev 11 meter lång och innehåller 3136 garnbollar. Till det har det kommit in 1760 önskningar som vi lämnade över till riksdagspolitikerna, tillsammans med mattan, under manifestationen.

En inbjudan om att ta emot mattan skickades ut till samtliga riksdagsledamöter och ministrar. De som svarade på inbjudan och närvarade var: Hanna Gunnarsson (V), Lorena Delgado Varas (V), Jon Thorbjörnson (V), Jessica Wetterling (V), Daniel Riazat (V), Andreas Lennkvist Manriquez (V), Annika Hirvonen (MP) och  Annicka Engblom (M).

Det blev en fantastisk fin manifestation som väckte både känslor och engagemang när mattan överlämnades och bars in i riksdagshuset. Riksdagsledamöterna som tog emot mattan var engagerade i att se till så att övriga politiker även skulle kunna ta del av mattan och kraften i den. Hur det går kommer vi såklart att följa upp.

Vi i Gerillaslöjdsfestivalen är överväldiga över den respons som Fantasin till makten fått under året, och hur ni runtom i landet tagit emot den och engagerat er. Utan er hade det här aldrig kunna genomföras. Tack också till alla som på olika sätt hjälpt oss under året, det har varit ovärderligt för oss. Tack också till er politiker som med sådan värme tog emot garnbollsmattan.

Här nedan har vi samlat allt det material som tagits fram till Fantasin till makten. Vi har t.ex. samlat alla önskningar i ett häfte, och fått det tal vi höll på plats formgivet av Grace Ann Ekström. Aiat Almansour från Hi-Hat sound har skapat ett ljudverk av era önskningar som ni kan lyssna på här och Andreas Nur har gjort en film från manifestationen. Vi ska såklart också lyfta Emelie Andersson som var med redan från starten och formgav själva loggan för projektet och Stina Gullander som tagit pressbilder på oss, vilket behövdes under projektet. På plats under manifestationen fanns också Nadine Hultman som fotograferade.

Talet som hölls under manifestationen finns att läsa här: Talet_Överlämning av Fantasin till makte
Häftet med era önskningar finns att bläddra i här: Önskningar_Fantasin till makten
Ljudverket Fantasin till makten

Film Fantasin till makten

Foton från överlämningen av Fantasin till makten